REGULAMENT SMIDA JAZZ FESTIVAL 2019

REGULAMENT SMIDA JAZZ FESTIVAL 2019

Regulamentul de față se aplică pentru evenimentul Smida Jazz Festival, ediția din 2019, organizat de Asociația Transylvanian Cultural Development în parteneriat cu societatea comercială Euroart SRL, denumiți în continuare Organizator, și cuprinde următoarele reguli ce trebuie respectate de fiecare Participant la eveniment.

Regulamentul va fi afișat la intrarea în Festival. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând acest Regulament, fără o înştiinţare în prealabil a Participantului. Orice modificare va fi afișată pe site-ul evenimentului și la intrarea în locul de desfășurare a evenimentului, fiind de imediată aplicare după momentul afișării.

1. Regulament FESTIVAL

1.1. Accesul se va face începând de joi, 15 august, ora 14:00.

1.2. Biletul pentru o zi asigură accesul până la ora 14 a zilei următoare.

1.3. Accesul în festival se face doar pe baza unei brățări oferite de Organizator la intrarea în festival, în baza biletului/invitației valabile. Doar o brăţară intactă, purtată la mână, asigură participantului dreptul de a intra în perimetrul festivalului. Organizatorul îşi rezervă dreptul (prin colaboratorii săi) de a verifica ori de câte ori apreciază necesar brățările, atât la intrarea în incinta festivalului cât şi pe tot perimetrul festivalului. Menținerea integrității brățării este responsabilitatea exclusivă a participantului, acesta fiind singurul răspunzător în cazul pierderii, avarierii sau distrugerii acesteia.

1.4. Participanții au obligația de a sesiza reprezentanții Organizatorului cu privire la orice defect al brățării în momentul primirii acesteia și să solicite înlocuirea acesteia sau remedierea neconformității de îndată. Neîndeplinirea acestei obligații înlătură răspunderea Organizatorului cu privire la starea brățării, iar participantul pierde dreptul de a solicita înlocuirea acesteia.

1.5. Copiii cu vârste până-n 14 ani, pe baza unui act doveditor, beneficiază de intrare liberă în Festival, doar însoțiți de către un adult, în baza unei brățări speciale, eliberată de către Organizator în punctul de Check-in. Copiii care au împlinit 14 ani plătesc prețul normal al abonamentului/biletului de intrare.

1.6. Localnicii, cei ce au domiciliul în satele Smida, Giurcuța de Sus, Giurcuța de Jos, Poiana Horea, Doda Pilii și Ic Ponor, nu plătesc intrarea la festival, iar pentru a beneficia de această facilitate trebuie să prezinte buletinul în zona de Check-In, pentru a primi brățara de acces.

1.7. Participarea la eveniment se face pe proprie răspundere, participantii declarând că sunt apți din punct de vedere fizic și psihic. Astfel, persoanele cu afecțiuni psihice sau fizice, pentru care zonele aglomerate, zgomotele puternice, efecte speciale sonore, vizuale şi audio, reprezintă risc, își asumă întreaga răspundere pentru prejudiciile ce le-ar putea suferi prin participarea la eveniment.

1.8. Participanţii iau la cunoştinţă că în incinta festivalului este interzisă orice activitate comercială sau de publicitate, precum și promovarea unor produse, servicii, activități, idei, mișcări culturale sau politice, fără acordul scris al Organizatorului.

1.9. Orice achiziție pe perimetrul festivalului (mâncare, băutură, cărți, materiale promoționale etc.) se va face NUMAI utilizând cardurile speciale puse la dispoziție de către Organizator. Acestea pot fi ridicate de la punctele de Top Up, marcate pe hartă, de pe perimetrul festivalului iar alimentarea lor se poate face prin plăți în numerar sau cu cardul. Sumele neutilizate de pe carduri pot fi returnate participanților, la punctele de Top Up, până cel târziu duminică, 18 august, ora 18:00. După această oră, sumele neutilizate nu vor mai putea fi returnate participanților.

1.10. Trebuie respectate toate zonele amenajate și delimitate ca atare, inclusiv cele pentru intrarea în și ieșirea din zona de desfășurare a festivalului, precum și cele ce marchează parcarea și camping-ul.

1.11. Respect și responsabilitate trebuie manifestate și în atitudinea față de mediul înconjurător, cu atât mai mult cu cât zona este arie protejată.

1.12. Vor fi amplasate pubele pentru colectare selectivă, după festival urmând ca deșeurile să fie reciclate. Vă rugăm să respectați compartimentele dedicate fiecărui tip de deșeu.

1.13. Este interzis accesul în zona de desfășurare a festivalului cu alimente și băuturi alcoolice și nealcoolice. Este permis accesul cu fructe.

1.14. Este permis accesul cu apă doar în recipiente sigilate.

1.15. În perimetrul festivalului accesul cu bagaje mai voluminoase de 30 de litri este interzis. Bagajele vor fi percheziționate la intrare.

1.16. Toți participanții sunt supuși controlului corporal la intrare. În cazul refuzului de a fi supus controlului corporal, participanților le va fi refuzat accesul la eveniment.

1.17. Dacă în urma verificărilor de la intrare sau din cadrul festivalului vor fi identificate obiecte care nu respectă prevederile Regulamentului, acestea vor fi confiscate și nu vor fi returnate ulterior. Participanții au dreptul să se întoarcă de la control și să își lase obiectele respective într-un spaţiu din afara festivalului (ex: mașină, spaţiul de cazare externă etc.) sau să le arunce la tomberoanele special amenajate pentru astfel de obiecte. Excepție fac obiectele ilegale sau deținute ilegal.

1.18. În cazul în care asupra unui Participant se vor găsi obiecte ilegale (ex. droguri, substanțe narcotice) sau deținute ilegal (ex. armă de foc deținută fără permis), vor fi sesizate organele competente și se vor dispune măsurile necesare. În cazul în care în urma controlului vor fi găsite arme deţinute legal, nu va fi permis accesul respectivului participant în incinta festivalului, fiind contrar Regulamentului. Ne rezervam dreptul de a interzice accesul în Festival al acestor persoane și să dispunem evacuarea lor de îndată din perimetru.

1.19. Este permisă intrarea cu scaune pliante.

1.20. Accesul cu animale de companie este permis, sub supravegherea strictă a proprietarilor acestora, care își vor asuma responsabilitatea pentru acestea. Organizatorul nu își asumă nici o responsabilitate pentru comportamentul animalelor de companie prezente în Festival, proprietarul acestora fiind singurul răspunzător.

1.21. Obiectele pierdute/găsite trebuie aduse la Info Point, de unde pot fi recuperate până duminică, 18 august, ora 18. Ulterior acestei date, obiectele vor putea fi recuperate din Cluj-Napoca.

1.22. Consumul de substanțe stupefiante cade sub incidența legislației române în vigoare.

1.23. Utilizarea focului de către participanți, prin orice mijloace, este interzisă.

1.24. Minorilor le este interzisă servirea şi consumul de băuturi alcoolice.

1.24. Este permis accesul cu DSLR-uri.

1.25. Fotografiatul concertelor este permis doar pe parcursul primelor 3 piese ale fiecărui grup.

1.26. Este interzis fotografiatul cu flash.

1.27. În timpul probelor de sunet este interzisă fotografierea artiștilor.

1.28. Este strict interzisă ridicarea de drone deasupra festivalului.

1.29. Participanţii au dreptul să filmeze şi să fotografieze zonele în care au acces, însă pot folosi aceste material exclusiv în scop personal. Participanților le este permis să facă publice pozele și filmările din cadrul festivalului, doar în măsura în care acestea nu afectează dreptul la imagine al celorlalți participanți sau drepturile Organizatorului. De asemenea, participanții vor avea în vedere ca pentru anumite activități/spectacole/concerte Organizatorul poate restricționa sau interzice filmarea și/sau fotografierea, la solicitarea managementului artiștilor, caz în care va anunța aceste situații prin mijloace proprii de comunicare (website, social media, mesaje, prin intermediul coordonatorilor de eveniment din interiorul evenimentului etc). În caz de nerespectare a acestei obligații, Organizatorul va solicita participantului să înceteze activitatea nepermisă/să șteargă postările publice, sub sancțiunea suportării integrale a prejudiciilor astfel produse.

1.30. Organizatorul, partenerii acestuia și presa acreditată au dreptul de a înregistra şi fotografia evenimentul. Participanţii iau la cunoştinţă faptul că există posibilitatea de a apărea în astfel de materiale, fără a putea emite orice fel de pretenţii asupra drepturilor cu privire la respectivele materiale. Organizatorul are dreptul de a folosi aceste materiale, de a le publica pe diverse canale şi de a le utiliza în campanii publicitare. Participanții au dreptul de a solicita, în scris, pe adresa contact@smidjazz.ro, înlăturarea unor fotografii publicate de către Organizator.

1.31. Accesul cu bicicletele nu este permis în perimetrul festivalului, acestea trebuind parcate în zona special amenajată, lângă intrarea în festival.

1.32. Orele de începere și de finalizare a oricăror concerte sau evenimente din cadrul Festivalului, precum și ordinea de performare a fiecărui artist pot fi modificate unilateral de către Organizator, fără ca această modificare să fie susceptibilă de a cauza orice fel de prejudiciu oricărui Participant.

1.33. Pe teritoriul festivalului există zone de prim ajutor semnalizate și indicate pe hartă, în caz de nevoie, în care vor active persoane calificate.

1.34. In interiorul perimetrului festivalului Organizatorul asigură securitatea si paza printr-un partener calificat şi acreditat să facă acest lucru. În timpul evenimentului, participanţii sunt obligaţi să respecte agenţii de securitate, să colaboreze cu aceştia şi să le respecte instrucţiunile în caz de urgenţă.

2. Regulament CAMPING

2.1. Campingul va fi deschis începând de joi, 15 august, ora 14:00 și se va închide duminică, 18 august, ora 18:00.

2.2. Accesul în Camping se face doar pe baza unei brățări oferite de Organizator în punctul de Check-in, marcat pe hartă, în baza biletului/invitației valabile. Doar o brăţară intactă, purtată la mână, asigură participantului dreptul de a intra în perimetrul de campare. Organizatorul îşi rezervă dreptul (prin colaboratorii săi) de a verifica ori de câte ori apreciază necesar brățările, atât la intrarea în Camping cât şi pe tot perimetrul acestuia. Menținerea integrității brățării este responsabilitatea exclusivă a participantului, acesta fiind singurul răspunzător în cazul pierderii, avarierii sau distrugerii acesteia.

2.3. Participanții au obligația de a sesiza reprezentanții Organizatorului cu privire la orice defect al brățării la momentul primirii acesteia și să solicite înlocuirea acesteia sau remedierea neconformității de îndată. Neîndeplinirea acestei obligații înlătură răspunderea Organizatorului cu privire la starea brățării, iar participantul pierde dreptul de a solicita înlocuirea acesteia.

2.4. Biletul pentru o zi asigură accesul în camping până la ora 14 a următoarei zile.

2.5. Copiii cu vârste până-n 14 ani, pe baza unui act doveditor, beneficiază de intrare liberă în Camping, doar însoțiți de către un adult, în baza unei brățări speciale, eliberată de către Organizator în punctul de Check-in. Copiii care au împlinit 14 ani plătesc prețul normal al abonamentului/biletului de intrare.

2.6. Este permisă intrarea cu alimente și apă din exterior, însă recipientele trebuie să fie sigilate.

2.7. Nu este permis accesul cu băuturi alcoolice.

2.8. Este interzisă aprinderea focului și accesul cu arzătoare portabile sau butelii gaz.

2.9. Este obligatorie respectarea indicațiilor organizatorilor privind amplasarea corturilor. Acestea se vor monta doar în zonele delimitate pentru corturi. Nu se campează în drum, în zonele de toalete și dușuri, în zona de acces și în zonele cu altă destinație decât cort.

2.10. Întreg perimetrul de campare va fi supravegheat de către agenți de pază. Totuși vă recomandăm să nu lăsați lucruri de valoare în cort. Organizatorul nu este responsabil pentru pierderea de bunuri, distrugerea sau furtul obiectelor. În cazul în care ați pierdut ceva vă rugăm să vă adresați Info Point-ului din festival.

2.11. Accesul cu animale de companie este permis în perimetrul de campare, sub supravegherea strictă a proprietarilor acestora, care își vor asuma responsabilitatea pentru acestea. Organizatorul nu își asumă nici o responsabilitate pentru comportamentul animalelor de companie prezente în Camping, proprietarul acestora fiind singurul răspunzător.

2.12. Pe teritoriul campingului și în zona de acces a acestuia este interzisă comercializarea bunurilor sau distribuirea gratuită a obiectelor cu scop publicitar, fără acordul scris al Organizatorului.

2.13. Participantul are obligația de a nu deteriora echipamentele din zona de camping (toalete, sistemul de iluminat, gardul etc.). Participantul care nu respectă această obligație va fi ținut răspunzător pentru repararea integrală a prejudiciului suferit și își asumă că îi va putea fi retras dreptul de acces în cadrul festivalului, de îndată și fără nicio notificare prealabilă, independent de repararea prejudiciului.

3. Regulament CAMPERS AREA

3.1. Accesul autorulotelor și/sau a caravanelor în zona dedicată se face pe baza unui abonament special achiziționat în avans pe smidajazz.ro, prin punctul special de acces în zonă.
3.2. Participanții sunt obligați, pentru a avea acces în zona dedicată autorulotelor și/sau a caravanelor, să fie posesori ai unei brățări de acces în Camping.
3.3. Participanții se obligă să respecte indicațiile Organizatorului privind parcarea autorulotelor și/sau a caravanelor în zona dedicată.

3.4. Participanții se obligă să utilizeze logistica pusă la dispoziție de către Organizator (acces apă, curent electric) în prezența unui membru din echipa Organizatorului.

3.5. Este permis accesul cu alimente și apă din exterior, însă recipientele trebuie să fie sigilate.

3.6. Nu este permis accesul cu băuturi alcoolice.

3.7. Este interzisă aprinderea focului și accesul cu arzătoare portabile sau butelii gaz.

3.8. În cazul în care autorulotele părăsesc zona dedicată, nu va fi permis un al doilea acces în această zonă.

4. Regulament PARCARE

4.1. Accesul auto va fi restricționat la intrarea în satul Smida, începând cu 15 august, ora 08:00, cu prezența autorităților locale, iar parcarea autoturismelor participanților se va face exclusiv în zona special amenajată.

4.2. Accesul autoturismelor rezidenților se va face pe baza eliberării unui permis obținut în urma dovedirii calității de rezident în Smida, în punctul special amenajat de către Organizator, la intrarea în localitate.

4.3. Accesul autoturismelor în parcarea special amenajată se va face doar după achitarea taxei aferente, în valoare de 15 lei/autoturism/intrare.

4.4. Tichetul de parcare poate fi folosit pentru o singură intrare. După eliberarea tichetului de către Organizator, nu va mai fi posibilă nici o rambursare a prețului achitat, indiferent de durata de staționare în zona de parcare.

4.5. Parcarea autoturismelor se va face respectând indicațiile Organizatorului.

4.6. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru mașinile parcate sau pentru obiectele personale lăsate în mașini.

5. GARANŢII ŞI RESPONSABILITĂŢI

5.1. Organizatorul garantează accesul şi utilizarea serviciilor din cadrul festivalului oricărui participant, care deține un bilet valid.

5.2. Datele de desfăşurare a festivalului pot fi modificate unilateral de Organizator în caz de forţă majoră sau caz fortuit. Datele festivalului nu vor fi schimbate în cazul unor condiţii meteorologice minore (ploi, zile înorate etc.)

5.3. În caz de război, revoltă, atac terorist, demonstraţii, embargo economic, accident, incendiu, dezastru natural, cutremur, inundaţie, scurtcircuit major, epidemii, rezoluţii oficiale sau alte cazuri ce nu pot prevăzute sau nu pot fi controlate de Organizator sau de participant, niciuna dintre părţi nu este obligată să respecte obligaţiile din prezentul regulament.

5.4. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica orele programului muzical. Participantul nu are dreptul de a cere despăgubiri în cazul acestor modificări.

5.5. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru stricăciuni petrecute în perimetrul festivalului, care nu au fost cauză a unei organizări defectuoase sau cu neglijența acestuia sau care au fost cauzate de evenimente meteorologice severe.

5.6. După ce participantul a primit brăţara, Organizatorul nu mai este responsabil pentru integritatea acesteia. Participantul nu are dreptul de a cere despăgubiri datorită pierderii sau distrugerii brăţării.

5.7. Organizatorul nu este responsabil pentru acţiuni ce se petrec în afara zonei festivalului.

5.8. Participantii vor fi ținuți răspunzători pentru orice și toate prejudiciile provocate Organizatorului, colaboratorilor acestuia sau terților prin nerespectarea dispozițiilor legale sau a prevederilor prezentului regulament.

5.9. Organizatorul are dreptul, cu efect imediat, de a interzice accesul unui participant în incinta festivalului total sau parţial, sau de a invita participantul să părăsească incinta festivalului, în cazul încălcării regulamentului prezent sau a unei legi în vigoare din România.

6. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

6.1. Organizatorul deține toate drepturile de proprietate intelectuală asupra numelor comerciale, siglei, adreselor de e-mail, nume de domenii sau URL, semnelor utilizate în corespondență, bază de date, elemente grafice, e-mail, cărți de vizita și alte materiale, semnelor, logo-urilor, mărci precum şi asupra materialelor, textelor şi a tuturor informaţiilor, indiferent dacă acestea sunt înregistrate sau nu, de pe smidajazz.ro sau alte canale/platforme online în legătură cu evenimentul Smida Jazz Festival. Acestea nu vor putea fi utilizate, transferate, cesionate, modificate sau distribuite fără acordul expres, exprimat în scris al Organizatorului.

6.2. De asemenea, Organizatorul deține dreptul de proprietate intelectuală asupra tuturor operelor realizate de către colaboratorii și/sau angajații acestuia în cadrul festivalului, cum ar fi fotografii, filmări, texte, elemente grafice etc.

Regulamentul de față se aplică pentru evenimentul Smida Jazz Festival, ediția din 2019, organizat de Asociația Transylvanian Cultural Development în parteneriat cu societatea comercială Euroart SRL, denumiți în continuare Organizator, și cuprinde următoarele reguli ce trebuie respectate de fiecare Participant la eveniment.

Regulamentul va fi afișat la intrarea în Festival. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând acest Regulament, fără o înştiinţare în prealabil a Participantului. Orice modificare va fi afișată pe site-ul evenimentului și la intrarea în locul de desfășurare a evenimentului, fiind de imediată aplicare după momentul afișării.

1. Regulament FESTIVAL

1.1. Accesul se va face începând de joi, 15 august, ora 14:00.

1.2. Biletul pentru o zi asigură accesul până la ora 14 a zilei următoare.

1.3. Accesul în festival se face doar pe baza unei brățări oferite de Organizator la intrarea în festival, în baza biletului/invitației valabile. Doar o brăţară intactă, purtată la mână, asigură participantului dreptul de a intra în perimetrul festivalului. Organizatorul îşi rezervă dreptul (prin colaboratorii săi) de a verifica ori de câte ori apreciază necesar brățările, atât la intrarea în incinta festivalului cât şi pe tot perimetrul festivalului. Menținerea integrității brățării este responsabilitatea exclusivă a participantului, acesta fiind singurul răspunzător în cazul pierderii, avarierii sau distrugerii acesteia.

1.4. Participanții au obligația de a sesiza reprezentanții Organizatorului cu privire la orice defect al brățării în momentul primirii acesteia și să solicite înlocuirea acesteia sau remedierea neconformității de îndată. Neîndeplinirea acestei obligații înlătură răspunderea Organizatorului cu privire la starea brățării, iar participantul pierde dreptul de a solicita înlocuirea acesteia.

1.5. Copiii cu vârste până-n 14 ani, pe baza unui act doveditor, beneficiază de intrare liberă în Festival, doar însoțiți de către un adult, în baza unei brățări speciale, eliberată de către Organizator în punctul de Check-in. Copiii care au împlinit 14 ani plătesc prețul normal al abonamentului/biletului de intrare.

1.6. Localnicii, cei ce au domiciliul în satele Smida, Giurcuța de Sus, Giurcuța de Jos, Poiana Horea, Doda Pilii și Ic Ponor, nu plătesc intrarea la festival, iar pentru a beneficia de această facilitate trebuie să prezinte buletinul în zona de Check-In, pentru a primi brățara de acces.

1.7. Participarea la eveniment se face pe proprie răspundere, participantii declarând că sunt apți din punct de vedere fizic și psihic. Astfel, persoanele cu afecțiuni psihice sau fizice, pentru care zonele aglomerate, zgomotele puternice, efecte speciale sonore, vizuale şi audio, reprezintă risc, își asumă întreaga răspundere pentru prejudiciile ce le-ar putea suferi prin participarea la eveniment.

1.8. Participanţii iau la cunoştinţă că în incinta festivalului este interzisă orice activitate comercială sau de publicitate, precum și promovarea unor produse, servicii, activități, idei, mișcări culturale sau politice, fără acordul scris al Organizatorului.

1.9. Orice achiziție pe perimetrul festivalului (mâncare, băutură, cărți, materiale promoționale etc.) se va face NUMAI utilizând cardurile speciale puse la dispoziție de către Organizator. Acestea pot fi ridicate de la punctele de Top Up, marcate pe hartă, de pe perimetrul festivalului iar alimentarea lor se poate face prin plăți în numerar sau cu cardul. Sumele neutilizate de pe carduri pot fi returnate participanților, la punctele de Top Up, până cel târziu duminică, 18 august, ora 18:00. După această oră, sumele neutilizate nu vor mai putea fi returnate participanților.

1.10. Trebuie respectate toate zonele amenajate și delimitate ca atare, inclusiv cele pentru intrarea în și ieșirea din zona de desfășurare a festivalului, precum și cele ce marchează parcarea și camping-ul.

1.11. Respect și responsabilitate trebuie manifestate și în atitudinea față de mediul înconjurător, cu atât mai mult cu cât zona este arie protejată.

1.12. Vor fi amplasate pubele pentru colectare selectivă, după festival urmând ca deșeurile să fie reciclate. Vă rugăm să respectați compartimentele dedicate fiecărui tip de deșeu.

1.13. Este interzis accesul în zona de desfășurare a festivalului cu alimente și băuturi alcoolice și nealcoolice. Este permis accesul cu fructe.

1.14. Este permis accesul cu apă doar în recipiente sigilate.

1.15. În perimetrul festivalului accesul cu bagaje mai voluminoase de 30 de litri este interzis. Bagajele vor fi percheziționate la intrare.

1.16. Toți participanții sunt supuși controlului corporal la intrare. În cazul refuzului de a fi supus controlului corporal, participanților le va fi refuzat accesul la eveniment.

1.17. Dacă în urma verificărilor de la intrare sau din cadrul festivalului vor fi identificate obiecte care nu respectă prevederile Regulamentului, acestea vor fi confiscate și nu vor fi returnate ulterior. Participanții au dreptul să se întoarcă de la control și să își lase obiectele respective într-un spaţiu din afara festivalului (ex: mașină, spaţiul de cazare externă etc.) sau să le arunce la tomberoanele special amenajate pentru astfel de obiecte. Excepție fac obiectele ilegale sau deținute ilegal.

1.18. În cazul în care asupra unui Participant se vor găsi obiecte ilegale (ex. droguri, substanțe narcotice) sau deținute ilegal (ex. armă de foc deținută fără permis), vor fi sesizate organele competente și se vor dispune măsurile necesare. În cazul în care în urma controlului vor fi găsite arme deţinute legal, nu va fi permis accesul respectivului participant în incinta festivalului, fiind contrar Regulamentului. Ne rezervam dreptul de a interzice accesul în Festival al acestor persoane și să dispunem evacuarea lor de îndată din perimetru.

1.19. Este permisă intrarea cu scaune pliante.

1.20. Accesul cu animale de companie este permis, sub supravegherea strictă a proprietarilor acestora, care își vor asuma responsabilitatea pentru acestea. Organizatorul nu își asumă nici o responsabilitate pentru comportamentul animalelor de companie prezente în Festival, proprietarul acestora fiind singurul răspunzător.

1.21. Obiectele pierdute/găsite trebuie aduse la Info Point, de unde pot fi recuperate până duminică, 18 august, ora 18. Ulterior acestei date, obiectele vor putea fi recuperate din Cluj-Napoca.

1.22. Consumul de substanțe stupefiante cade sub incidența legislației române în vigoare.

1.23. Utilizarea focului de către participanți, prin orice mijloace, este interzisă.

1.24. Minorilor le este interzisă servirea şi consumul de băuturi alcoolice.

1.24. Este permis accesul cu DSLR-uri.

1.25. Fotografiatul concertelor este permis doar pe parcursul primelor 3 piese ale fiecărui grup.

1.26. Este interzis fotografiatul cu flash.

1.27. În timpul probelor de sunet este interzisă fotografierea artiștilor.

1.28. Este strict interzisă ridicarea de drone deasupra festivalului.

1.29. Participanţii au dreptul să filmeze şi să fotografieze zonele în care au acces, însă pot folosi aceste material exclusiv în scop personal. Participanților le este permis să facă publice pozele și filmările din cadrul festivalului, doar în măsura în care acestea nu afectează dreptul la imagine al celorlalți participanți sau drepturile Organizatorului. De asemenea, participanții vor avea în vedere ca pentru anumite activități/spectacole/concerte Organizatorul poate restricționa sau interzice filmarea și/sau fotografierea, la solicitarea managementului artiștilor, caz în care va anunța aceste situații prin mijloace proprii de comunicare (website, social media, mesaje, prin intermediul coordonatorilor de eveniment din interiorul evenimentului etc). În caz de nerespectare a acestei obligații, Organizatorul va solicita participantului să înceteze activitatea nepermisă/să șteargă postările publice, sub sancțiunea suportării integrale a prejudiciilor astfel produse.

1.30. Organizatorul, partenerii acestuia și presa acreditată au dreptul de a înregistra şi fotografia evenimentul. Participanţii iau la cunoştinţă faptul că există posibilitatea de a apărea în astfel de materiale, fără a putea emite orice fel de pretenţii asupra drepturilor cu privire la respectivele materiale. Organizatorul are dreptul de a folosi aceste materiale, de a le publica pe diverse canale şi de a le utiliza în campanii publicitare. Participanții au dreptul de a solicita, în scris, pe adresa contact@smidjazz.ro, înlăturarea unor fotografii publicate de către Organizator.

1.31. Accesul cu bicicletele nu este permis în perimetrul festivalului, acestea trebuind parcate în zona special amenajată, lângă intrarea în festival.

1.32. Orele de începere și de finalizare a oricăror concerte sau evenimente din cadrul Festivalului, precum și ordinea de performare a fiecărui artist pot fi modificate unilateral de către Organizator, fără ca această modificare să fie susceptibilă de a cauza orice fel de prejudiciu oricărui Participant.

1.33. Pe teritoriul festivalului există zone de prim ajutor semnalizate și indicate pe hartă, în caz de nevoie, în care vor active persoane calificate.

1.34. In interiorul perimetrului festivalului Organizatorul asigură securitatea si paza printr-un partener calificat şi acreditat să facă acest lucru. În timpul evenimentului, participanţii sunt obligaţi să respecte agenţii de securitate, să colaboreze cu aceştia şi să le respecte instrucţiunile în caz de urgenţă.

2. Regulament CAMPING

2.1. Campingul va fi deschis începând de joi, 15 august, ora 14:00 și se va închide duminică, 18 august, ora 18:00.

2.2. Accesul în Camping se face doar pe baza unei brățări oferite de Organizator în punctul de Check-in, marcat pe hartă, în baza biletului/invitației valabile. Doar o brăţară intactă, purtată la mână, asigură participantului dreptul de a intra în perimetrul de campare. Organizatorul îşi rezervă dreptul (prin colaboratorii săi) de a verifica ori de câte ori apreciază necesar brățările, atât la intrarea în Camping cât şi pe tot perimetrul acestuia. Menținerea integrității brățării este responsabilitatea exclusivă a participantului, acesta fiind singurul răspunzător în cazul pierderii, avarierii sau distrugerii acesteia.

2.3. Participanții au obligația de a sesiza reprezentanții Organizatorului cu privire la orice defect al brățării la momentul primirii acesteia și să solicite înlocuirea acesteia sau remedierea neconformității de îndată. Neîndeplinirea acestei obligații înlătură răspunderea Organizatorului cu privire la starea brățării, iar participantul pierde dreptul de a solicita înlocuirea acesteia.

2.4. Biletul pentru o zi asigură accesul în camping până la ora 14 a următoarei zile.

2.5. Copiii cu vârste până-n 14 ani, pe baza unui act doveditor, beneficiază de intrare liberă în Camping, doar însoțiți de către un adult, în baza unei brățări speciale, eliberată de către Organizator în punctul de Check-in. Copiii care au împlinit 14 ani plătesc prețul normal al abonamentului/biletului de intrare.

2.6. Este permisă intrarea cu alimente și apă din exterior, însă recipientele trebuie să fie sigilate.

2.7. Nu este permis accesul cu băuturi alcoolice.

2.8. Este interzisă aprinderea focului și accesul cu arzătoare portabile sau butelii gaz.

2.9. Este obligatorie respectarea indicațiilor organizatorilor privind amplasarea corturilor. Acestea se vor monta doar în zonele delimitate pentru corturi. Nu se campează în drum, în zonele de toalete și dușuri, în zona de acces și în zonele cu altă destinație decât cort.

2.10. Întreg perimetrul de campare va fi supravegheat de către agenți de pază. Totuși vă recomandăm să nu lăsați lucruri de valoare în cort. Organizatorul nu este responsabil pentru pierderea de bunuri, distrugerea sau furtul obiectelor. În cazul în care ați pierdut ceva vă rugăm să vă adresați Info Point-ului din festival.

2.11. Accesul cu animale de companie este permis în perimetrul de campare, sub supravegherea strictă a proprietarilor acestora, care își vor asuma responsabilitatea pentru acestea. Organizatorul nu își asumă nici o responsabilitate pentru comportamentul animalelor de companie prezente în Camping, proprietarul acestora fiind singurul răspunzător.

2.12. Pe teritoriul campingului și în zona de acces a acestuia este interzisă comercializarea bunurilor sau distribuirea gratuită a obiectelor cu scop publicitar, fără acordul scris al Organizatorului.

2.13. Participantul are obligația de a nu deteriora echipamentele din zona de camping (toalete, sistemul de iluminat, gardul etc.). Participantul care nu respectă această obligație va fi ținut răspunzător pentru repararea integrală a prejudiciului suferit și își asumă că îi va putea fi retras dreptul de acces în cadrul festivalului, de îndată și fără nicio notificare prealabilă, independent de repararea prejudiciului.

3. Regulament CAMPERS AREA

3.1. Accesul autorulotelor și/sau a caravanelor în zona dedicată se face pe baza unui abonament special achiziționat în avans pe smidajazz.ro, prin punctul special de acces în zonă.
3.2. Participanții sunt obligați, pentru a avea acces în zona dedicată autorulotelor și/sau a caravanelor, să fie posesori ai unei brățări de acces în Camping.
3.3. Participanții se obligă să respecte indicațiile Organizatorului privind parcarea autorulotelor și/sau a caravanelor în zona dedicată.

3.4. Participanții se obligă să utilizeze logistica pusă la dispoziție de către Organizator (acces apă, curent electric) în prezența unui membru din echipa Organizatorului.

3.5. Este permis accesul cu alimente și apă din exterior, însă recipientele trebuie să fie sigilate.

3.6. Nu este permis accesul cu băuturi alcoolice.

3.7. Este interzisă aprinderea focului și accesul cu arzătoare portabile sau butelii gaz.

3.8. În cazul în care autorulotele părăsesc zona dedicată, nu va fi permis un al doilea acces în această zonă.

4. Regulament PARCARE

4.1. Accesul auto va fi restricționat la intrarea în satul Smida, începând cu 15 august, ora 08:00, cu prezența autorităților locale, iar parcarea autoturismelor participanților se va face exclusiv în zona special amenajată.

4.2. Accesul autoturismelor rezidenților se va face pe baza eliberării unui permis obținut în urma dovedirii calității de rezident în Smida, în punctul special amenajat de către Organizator, la intrarea în localitate.

4.3. Accesul autoturismelor în parcarea special amenajată se va face doar după achitarea taxei aferente, în valoare de 15 lei/autoturism/intrare.

4.4. Tichetul de parcare poate fi folosit pentru o singură intrare. După eliberarea tichetului de către Organizator, nu va mai fi posibilă nici o rambursare a prețului achitat, indiferent de durata de staționare în zona de parcare.

4.5. Parcarea autoturismelor se va face respectând indicațiile Organizatorului.

4.6. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru mașinile parcate sau pentru obiectele personale lăsate în mașini.

5. GARANŢII ŞI RESPONSABILITĂŢI

5.1. Organizatorul garantează accesul şi utilizarea serviciilor din cadrul festivalului oricărui participant, care deține un bilet valid.

5.2. Datele de desfăşurare a festivalului pot fi modificate unilateral de Organizator în caz de forţă majoră sau caz fortuit. Datele festivalului nu vor fi schimbate în cazul unor condiţii meteorologice minore (ploi, zile înorate etc.)

5.3. În caz de război, revoltă, atac terorist, demonstraţii, embargo economic, accident, incendiu, dezastru natural, cutremur, inundaţie, scurtcircuit major, epidemii, rezoluţii oficiale sau alte cazuri ce nu pot prevăzute sau nu pot fi controlate de Organizator sau de participant, niciuna dintre părţi nu este obligată să respecte obligaţiile din prezentul regulament.

5.4. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica orele programului muzical. Participantul nu are dreptul de a cere despăgubiri în cazul acestor modificări.

5.5. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru stricăciuni petrecute în perimetrul festivalului, care nu au fost cauză a unei organizări defectuoase sau cu neglijența acestuia sau care au fost cauzate de evenimente meteorologice severe.

5.6. După ce participantul a primit brăţara, Organizatorul nu mai este responsabil pentru integritatea acesteia. Participantul nu are dreptul de a cere despăgubiri datorită pierderii sau distrugerii brăţării.

5.7. Organizatorul nu este responsabil pentru acţiuni ce se petrec în afara zonei festivalului.

5.8. Participantii vor fi ținuți răspunzători pentru orice și toate prejudiciile provocate Organizatorului, colaboratorilor acestuia sau terților prin nerespectarea dispozițiilor legale sau a prevederilor prezentului regulament.

5.9. Organizatorul are dreptul, cu efect imediat, de a interzice accesul unui participant în incinta festivalului total sau parţial, sau de a invita participantul să părăsească incinta festivalului, în cazul încălcării regulamentului prezent sau a unei legi în vigoare din România.

6. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

6.1. Organizatorul deține toate drepturile de proprietate intelectuală asupra numelor comerciale, siglei, adreselor de e-mail, nume de domenii sau URL, semnelor utilizate în corespondență, bază de date, elemente grafice, e-mail, cărți de vizita și alte materiale, semnelor, logo-urilor, mărci precum şi asupra materialelor, textelor şi a tuturor informaţiilor, indiferent dacă acestea sunt înregistrate sau nu, de pe smidajazz.ro sau alte canale/platforme online în legătură cu evenimentul Smida Jazz Festival. Acestea nu vor putea fi utilizate, transferate, cesionate, modificate sau distribuite fără acordul expres, exprimat în scris al Organizatorului.

6.2. De asemenea, Organizatorul deține dreptul de proprietate intelectuală asupra tuturor operelor realizate de către colaboratorii și/sau angajații acestuia în cadrul festivalului, cum ar fi fotografii, filmări, texte, elemente grafice etc.

Contactează-ne!

Termeni şi condiţii

Lasă-ne adresa ta ca să afli noutățile!

Termeni și condiții